26 May 2015

Tel:
0248/22 33 75
0745 544 454
0745 119 109
Fax: 0248/22 05 75
E-mail:
office@mentor-building.ro


UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeşte în oameni!

Servicii de audit

07.09.2010

SC MENTOR  BUILDING  SRL, cu sediul in Piteşti, Str. Calea Drăgăşani, nr. 20, Jud Argeş, CUI 14932551, J 03/753/2002,

în calitate de achizitor în cadrul proiectului POSDRU “Asigurarea sănătăţii şi securităţii în industria construcţiilor- ASICONS”, Nr. POSDRU/ 78/ 3.2/ A/ 48314, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU, organizează următoarea achiziţie prin procedura de prospectare a pieţei- studiu de piaţă, conform Procedurii de achiziţii AMPOSDRU pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007- 2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă:

07.09.2010 – Achiziţie prin procedura de prospectare a pieţei- studiu de piaţă în vederea atribuirii contractului  “Servicii de audit”, pentru proiectul POSDRU/ 78/ 3.2/ A/ 48314.

Pentru documentaţia în vederea pregătirii ofertei şi pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi SC MENTOR BUILDING SRL la  telefon 0248/223375, fax 0248/ 220575 sau la adresa de e-mail office(at)mentor-building.ro, persoana de contact:  Maria Soare.

Documentaţia include specificaţiile tehnice şi se oferă gratuit.

Termenul limită de primire a ofertelor – 14.09.2010, ora 16.00.

Adresa la care se transmit ofertele: SC Mentor Building SRL, Municipiul Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 20, Judeţul Argeş.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.09.2010, ora 16.30, la sediul SC   Mentor Building SRL, Municipiul Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 20, Judeţul Argeş.

Modalităţile de finanţare şi de plată : Contractul POSDRU “Asigurarea sănătăţii şi securităţii în industria construcţiilor- ASICONS”, Nr. POSDRU/ 78/ 3.2/ A/ 48314 priveşte finanţarea europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară nr.3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,  Domeniul Major de Intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”,Titlul proiectului “Asigurarea sănătăţii şi securităţii în industria construcţiilor- ASICONS”

Criteriul de atribuire a contractului- preţul cel mai scăzut.